Inženýrskogeologický průzkum

  • Průzkumné vrty pro zakládání staveb průzkumné vrty pro zjišťování vlastností hornin
  • Vzorkovací vrty pro odběr vzorků zemin a podzemních vod
  • Inklinometrické vrty presiometrické vrty

Průměry vrtů: 76 – 500 mm
Hloubky vrtů: 0 – až 500 m (podle geologických podmínek a požadovaných průměrů vrtů)

Technologie hloubení:

  • Jádrově rotačně „na sucho“ jednoduchou jádrovnicí průměru 76 až 500 mm s možností použití závitového pracovního pažení prům. 146 mm až 325 mm.
  • Jádrově rotačně na kapalinový výplach jednoduchou i dvojitou jádrovnicí pr. 76 až 500 mm s možností použití závitového pracovního pažení prům. 146 mm až 325 mm. Jádrově rotačně pomocí diamantové korunky prům. 76 mm až 156 mm. V případě požadavků možnost i větší průměry vrtání.
  • Spirálové vrtání prům. 150 – 500 mm

Vzorkování zemin a vod:

  • Porušené vzorky (z vrtného jádra)
  • Neporušené vzorky (břitovým vtlačným odběrákem do pouzdra Novodur 110 mm)
  • Odběry podzemní vody viz hydrogeologie
  • Případné zajištění potřebných analýz akreditovanou laboratoří