Hydrogeologický průzkum

 • Průzkumné  hydrogeologické vrty pro studny
 • Vrty obecně pro čerpání podzemních vod (např. pro sanaci podzemních vod nebo za účelem snižování  hladiny)
 • Monitorovací vrty (sledování  hladiny podzemní  vody, monitoring  kvality podzemní  vody)

Průměry vrtů: 76 – 500 mm
Hloubky vrtů:  0 – až 500 m (podle geologických podmínek  a požadovaných průměrů vrtů)

Technologie  hloubení:

 • Jádrově rotačně „na sucho“, s kapalinovým  výplachem  jednoduchou i dvojitou jádrovnicí  s možností  použití pracovního  pažení. bezjádrově  rotačně na kapalinový  výplach pomocí valivých dlát a trojlistých dlát.
 • Bezjádrově  rotačně příklepem na vzduchový  výplach, s možností  použití průběžného  zatahování  pažení (systém Stratex). Spirálové vrtání prům. 150 – 500 mm

Vzorkování  zemin a vod:

 • Porušené vzorky (z vrtného jádra)
 • Neporušené  vzorky (břitovým vtlačným odběrákem  do pouzdra Novodur 110 mm)
 • Odběry podzemní  vody
 • Případné zajištění potřebných  analýz akreditovanou laboratoří

Provádění  čerpacích  zkoušek:

 • Zajištění orientačních  čerpacích  zkoušek
 • Zajištění krátkodobých i dlouhodobých čerpacích  zkoušek monitoring  okolních objektů pomocí datalogeru projektování a vyhodnocení čerpacích  zkoušek