Oprávnění

Naše společnost  je držitelem těchto oprávnění

  • Oprávnění  k činnosti prováděné  hornickým  způsobem
  • Oprávnění  k hornické činnosti
  • Projektant a závodní dle zákona 61/1988 Sb.
  • Osvědčení o odborné způsobilosti k projektování,  provádění a vyhodnocování geologických  prací v oborech hydrogeologie  a geologické práce – sanace