Likvidace a opravy vrtů

Společnost BauGeo s.r.o. se likvidacemi a opravami starých nevyužívaných  vrtů zabývá již od svého vzniku a v současnosti má v tomto sortimentu prací již velmi bohaté zkušenosti  (MŽP, ČHMÚ a různé vodárenské společnosti).

Pro likvidace i opravy starých vrtů také zajišťujeme potřebnou dokumentaci,  zejména technologické  projekty. Pro obnovu starých vrtů využíváme  nejčastěji mechanické  i chemické čištění, popřípadě  převystrojení vrtů.