BauGeo, s.r.o.

Společnost BauGeo s.r.o. je součástí skupiny DEKONTA. Provádí technické a vrtné práce převážně pro inženýrskou geologii a hydrogeologii, vrtané studny, vrty pro tepelná čerpadla, likvidaci starých vrtů a jímacích objektů, monitorovací a sanační vrty pro zjišťování a odstraňování starých ekologických zátěží.

BauGeo, s.r.o.

IČ: 250 07 491

DIČ: CZ25007941

Adresa: Volutová 2523/14, 158 00 Praha 5 

tel: +420 724 324 944

email: baugeo@baugeo.cz

Služby poskytujeme v oblasti:

inženýrské geologie

hydrogeologie

vrtaných studen

tepelných čerpadel

likvidace vrtů opravy vrtů

– průzkumné vrty pro zakládání staveb / pro zjišťování vlastností hornin

– vzorkovací vrty pro odběr vzorků zemin a podzemních vod

– inklinometrické vrty

– presiometrické vrty

 

– průzkumné hydrogeologické vrty pro studny

– vrty obecně pro čerpání podzemních vod (např. pro sanaci podzemních vod nebo za účelem snižování hladiny)

– monitorovací vrty (sledování hladiny podzemních vody, monitoring kvality podzemní vody)

 

Společnost BauGeo s.r.o. každoročně vyhloubí několik desítek vrtaných studní v různých podmínkách a hloubkách.

Disponujeme technologiemi hloubení jak pro nesoudržné materiály (s možností průběžného pažení), tak pro pevnou skalní horninu. 

V případě zájmu zákazníka dodáváme kompletní stavbu studny.

V rámci vrtných prací jsme schopni zajistit pro systém tepelných čerpadel „země – voda“ vyhloubení vrtů, nebo soustavy vrtů. Součástí dodávky vrtných prací je i vystrojení vrtů geotermálnimy sondami včetně tepelné izolace – zálivky. V současnosti spolupracujeme s předním dodavatelem systému pro tepelná čerpadla.

Společnost BauGeo s.r.o. se likvidacemi a opravami starých nevyužívaných vrtů zabývá již od svého vzniku a v současnosti má v tomto sortimentu prací již velmi bohaté zkušenosti (MŽP, ČHMÚ a různé vodárenské společnosti).

Pro likvidace i opravy starých vrtů také zajišťujeme potřebnou dokumentaci, zejména technologické projekty.

Pro obnovu starých vrtů využíváme nejčastěji mechanické i chemické čištění, popřípadě převystrojení vrtů. 

KONTAKTNÍ INFORMACE

Ing. Róbert Bauman, ředitel a prokurista

tel.: +420 724 324 944, e-mail: bauman@baugeo.cz

Miroslav Lindauer, báňský projektant, technik

tel.: +420 724 063 408, e-mail: lindauer@baugeo.cz